میزان خود باش

دعوت به نمایشگاه ترازوهای قدیمی خانم ساناز ملماسی، طراح دست سازهای طلا و کلکسیون‌دار اشیای قدیمی، در قالب کپشن اینستاگرام. کپشنی که مفهوم ترازو را در ابعاد مختلف از دوران قدیم تا جدید، از جنبه ستاره شناسی تا روابط اجتماعی مورد توجه قرار می‌دهد. نگارش این متن برای خانم ملماسی که خود سر رشته‌ای در ادبیات دارد یک فرصت خاص برای من بود تا با توضیحات ایشان متنی را تهیه کنم که بصورت چند وجهی مفهوم ترازو و اهمیت آن در زندگی انسان را یادآور شود. البته ترازوهای ویژه‌ای که نیازمندد متنی منحصر به فرد بودند. نتیجه کار متن زیر بود:

“?میزان، ترازو، تراز، scale،libra‌

با هر زبانی، این واژه، واژه ای پر مفهوم با تاریخچه‌ای عمیق است.

از زمانی که مصریان باستان برای دفینه یابی از آن استفاده می کردند و ترازوی آسمانی نمادی برای سنجش روح مردگان و بهشتی و جهنمی بودن آنها بود تا اکنون که ترازوی عدالت بر سر دادگستری ها خودنمایی می کند. واژه ای که حتی یکی از صور فلکی را نیز به خود اختصاص داده است.

و …

واژه ای که اکثر ما در دوران مدرسه با درست کردن کاردستی آن با تکه های نخ و درب قوطی، با مفهومش آشنا شده ایم.‌

با این همه آیا تا به حال به نقش این واژه در بعد رابطه فردی خود هم توجه کرده ایم؟

همه ما ملغمه ای از خوبی و بدی و تضاد هستیم. هیچ انسان زمینی مطلقاً خوب یا مطلقاً بد نیست. با این تضاد، برای یک زندگی سالم در کلیه روابط زندگی پیش از هر داوری، تراز کردن خودِ فردی یک اصل است. اصلاً تا به حال فکر کرده اید چرا یک دقیقه بیشتر یا کمتر در طول روز و شب به عنوان یک روز یا شب خاص، نامگذاری می شود؟ چون تراز بودن و برابری اصل و پایه ى کائنات است.

کمی فکر کنیم، شاید اشتباه از ماست که تراز رابطه مان با دیگران ناموزون است. نکته ای که نیاز به یادآوری در هر لحظه است.

اما این انسان فراموش کار همیشه نیازمند یک تصویر و شیء نمادین برای یادآوری نکات مهم زندگی است، مثل ساعت برای یادآوری زمان. چه خوب که برای تراز کردن روزانه خود نیز این نماد را در کنار خود داشته باشیم. یک نماد برای یادآوری تراز کردن سنگینی و سبکی حرفها، سخن ها، بخشش ها، نبخشیدن ها، خوبی ها، بدی ها و …هر آن کاری که در روزمره انجام می دهیم. نمادی برای یادآوری این جمله که:

میزان خود باش، همیشه و در هر حالت.‌

نمایشگاه کلکسیون ترازو های قدیمى، از سوم تا پنجم مرداد ماه با این تفکر میزبان علاقمندانی است که تهیه ى هر وسیله در خانه یا محل کار خود را با فکر نهفته در آن پذیرا هستند”