سلطان منی، سلطان منی

مصرع زیبای دیگری از دیوان شمس مولانا، سفارش از گالری خانم مهسا زرگر، طراح دست سازهای طلا، مربوط به پروژه “رومی”. الهام بخش این کپشن کتاب “ملت عشق” و شرح شیدایی شمس است که عشق به معشوق را در قالب شادی و سرور به شکل گردن آویزی از طلا صورتی زمینی می‌بخشد.

این سری کار که به شکل پروژ‌ه‌ای یک ماهه انجام گرفت یکی از لذت بخش‌ترین فعالیت‌های من بود که در نهایت به شکل زیر نمود پیدا کرد:

“ای ایمان من، پذیرایم باش و مرا از عشق‌ت سیراب کن. دریای بیکران عشق‌ت، نه اول دارد و نه آخر، دریایی ست ازلی که فنا شدن و سفر در آن حرکت به سوی زندگانی، شادی و سرور همیشگی است. ای آنکه تمام هستی‌ام از وجود تو سرچشمه می‌گیرد، بیکرانت را وسیله‌ای برای تطهیر روحم قرار ده تا حیاتی دوباره یابم و عشق ابدی را تجربه کنم.

این راز و نیاز عاشقانه را برای پاسداشت پیوندی ازلی خلق کرده‌ایم تا یادمانی باشد همیشگی برای آنان که راهنمایشان دل پاک و زیبایشان است.”