مبانی کاربردی مدیریت انرژی در ساختمان

کتاب تالیفی کاری مشترک از فارغ التحصیان دانشگاه صنعتی امیرکبیر به سرپرستی دکتر داود فدایی، استاد دانشکده مهندسی صنایع است که برای مدت سه سال بعنوان کتاب مرجع دانشجویان این دانشکده تدریس می‌شد. سابقه تحصیلی من در حوزه مهندسی شیمی و تجربه کار یفعالیت در زمینه مهدسی صنایع فرصت تالیف گروهی این کتاب را فراهم نمود.

کتاب با رویکردی مدیریتی و کاربردی و به دور از ارایه فرمول‌های پیچیده به بررسی مبانی مدیریت انرژی در ساختمان در بخش‌های مختلف حرارتی، الکتریکی، روشنایی و پوسته ساختمان پرداخته است. توجه ویژه به مهم‌ترین نرم افزارهای متداول کاربردی مورد استفاده در این حوزه و آشنایی علاقمندان به این موضوع از ویژگی‌های این اثر به شمار می‌آید. در انتها نیز خلاصه‌ای از مباحث با بررسی شناسنامه‌ انرژی ساختمان و ارایه نمونه‌هایی از آن بیان شده است. ممیزی انرژی در ساختمان و مروری بر مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، از جمله مباحث دیگری هستند که در این زمینه مورد توجه قرار گرفته‌اند.