برق خورشیدی مستقل از شبکه

با توجه به نیاز کشور در خصوص منابع آموزشی معتبر در حوزه انرژی خورشیدی این کتاب بر مبنای تجربیات کاری من در این بخش با همراهی موسسه تحقیقاتی فناوران خورشید پژوه و سرپرستی دکتر داود فدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تالیف شد. در زمان انتشار این کتاب، منابع موجود آموزشی کاربردی در بخش برق خورشیدی بسیار اندک بود و کتاب حاضر بعنوان منبع آموزشی موسسه خورشید پژوه در کلاس‌ها تدریس می‌شد. مراجع مورد استفاده کتب آلمانی منتشر شده در این زمینه می‌باشد.

در این کتاب سعی شده است با پرهیز از بکارگیری اصطلاحات و ارایه جزییات بسیار تخصصی، صزفا نکاتی که بیشتر در بحث طراحی و نصب سیستم‌های فتوولتاییک مستقل از شبکه مورد توجه است، بررسی شود. بیان فرمول ساده طراحی جهت محاسبات دستی سیستم‌ها در مقیاس کوچک که بعضا مشکل مشاهده شده بسیاری از افراد از جمله دانشجویان و افراد تازه وارد کسب و کارهای خورشیدی است، با هدف رفع نواقص مشاهده شده در طراحی این سیستم‌ها بیان شده است.