هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شده به عشق

نگارش متن‌های خاص برای فردی که قدر هنر را می‌داند و خود نیز در طراحی کارهایش پیاده می‌کند، بسیار لذت بخش است. سری دوم همکاری من با خانم مهسا زرگر، طراح دست‌سازهای طلا، در قالب فعالیتی برای توصیف عشق بعنوان کپشن اینستاگرام شکل گرفت. سفارشی که بنا بر گفته خانم زرگر می‌بایست بدور از متن‌های کلیشه‌ای موجود باشد. با این تاکیدات همکاری جدید در قالب دو کار شکل گرفت. نمونه کار پیش رو برای گردن آویز طلا با متن “هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق” شکل گرفت. نتیجه کار متنی به صورت زیر بود:

“آن زمان که در حریم یار ساکن شدی و آوا و ندایش را با جان و روحت نیوش کردی، دلنشین‌ترین‌ها را تجربه می‌کنی. بر جان ماندنی‌ترین، جان افزاترین، پرمعناترین و جاودانه‌ترین مفهوم هستی را . مفهومی فراتر از قالب های مرسوم ، جوهره و هدف اصلی زندگی را. آن مفهوم که مایه جلای دل است و شادی بخش روان. “باید عاشق بود تا عشق را خلق کرد” و در این راه شاید ملموس ترین قالب زمینی خلق عشق، این عصای سحرآمیز، هنرمند است و هنرش. ما نیز عاشقانه نهایت هنر دست خود را در قالبی نمادین ملهم از کاشی‌کاری‌های ایرانی بکار بستیم تا بیانگر توصیف بخشی از عظمت عشق باشیم”.